ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ, 23053 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ

Πρόεδρος: Χρύσα Κοντραφούρη