ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57, 40200 ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Πρόεδρος: Δημήτριος Καρανίκας