ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 41 & ΔΗΜΗΤΡΟΣ, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Πρόεδρος: Γεώργιος Κουρούνης