ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΦ ΑΕΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

Εσταυρωμένος, 71410 ΗΡΑΚΛΕΙΟ