ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΩΝ, 62046 ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πρόεδρος: Ελένη Πατρίκη