ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 1, 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ

Πρόεδρος: Μαρία Παπαγγελή