ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ, 25008 ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

Πρόεδρος: Γεώργιος Παρασκευόπουλος