ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΦ ΑΕΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πανεπιστημιούπολη, 157 72 Ιλίσια