ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1, 42031 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ

Πρόεδρος: Κακαΐτσα Ειρήνη