ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 3, 40300 ΦΑΡΣΑΛΑ

Πρόεδρος: Κων/νος Δαμιανός