ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8, 46300 ΦΙΛΙΑΤΕΣ

Πρόεδρος: Ευθυμίου – Βρακά Ελένη