ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 97, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

Πρόεδρος: Παναγιώτης Τσακμάκης