ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΩΡΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, 84011 ΧΩΡΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Πρόεδρος: Άγας Αντώνης