ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΟΡΣΕΩΝ, 83400 ΦΟΥΡΝΟΙ

Πρόεδρος: Μύτικας Παναγιώτης