ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 11146 ΑΘΗΝΑ

Πρόεδρος: Ασπασία Παναγιωτακοπούλου