ΓΑΥΔΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

ΓΑΥΔΟΣ, 73001 ΓΑΥΔΟΣ

Πρόεδρος: Μιχαήλ Λαμπάκης