ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ, 47044 ΑΡΤΑ

Πρόεδρος: Βασίλειος Χήτας