ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΆΛΣΟΥΣ 15, 16675 ΓΛΥΦΑΔΑ

Πρόεδρος: Ελένη Δεναξά