ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ, 70012 ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ