ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, 22007 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

Πρόεδρος: Παναγιώτα Μπέτσα