ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1, 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Κατσάλης