ΙΑΣΜΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ 4, 69200 ΙΑΣΜΟΣ

Πρόεδρος: Λεμονιά Μπάτζιου