ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΩΑΝ. ΙΑΚ. ΜΑΓΕΡ 20, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Πρόεδρος: Νικόλαος Καραπάνος