ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΟΥΛΙΟΥ 3, 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Πρόεδρος: Βασιλική Τσώτου