ΙΗΤΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΙΟΣ 84001, 84001 ΙΟΣ

Πρόεδρος: Καλλιόπη Μπουρνέλη