ΙΚΑΡΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ, 83300 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Πρόεδρος: Φ. Ράπτης