ΗΛΙΔΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6, 27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Πρόεδρος: Πατρινός Αντώνιος