ΙΛΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΧΟΥ 48 -50, 13122 ΙΛΙΟΝ

Πρόεδρος: Ανδριάνα Αλεβίζου