ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΛ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πρόεδρος: Χριστίνα Κωτσαντή