ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΦ ΑΕΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ