ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ε.Ο. Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Περιφερειάρχης: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ