ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2, 62400 ΗΡΑΚΛΕΙΑ

Πρόεδρος: Δόστογλου Κωνσταντίνος