ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πρόεδρος: Ειρήνη Παπαδάκη – Σκαλίδη