ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 2, 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόεδρος: Δέσποινα Αϊβατζίδου -Ποριώτου