ΗΡΩΪΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΣΟΣ, 85800 ΦΡΥ

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Παρλής