ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, 59200 ΝΑΟΥΣΑ

Πρόεδρος: Θεοδώρα Μπαλτατζίδου