ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΑΘ. ΚΟΡΦΙΑΤΗ, 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ

Πρόεδρος: Αναστασία Φουρνάρη