ΙΘΑΚΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΠΥΡΟΥ ΡΑΖΟΥ 138, 28300 ΙΘΑΚΗ

Πρόεδρος: ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΑ