ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ, 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Πρόεδρος: Φασκιώτης Γεώργιος