ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 58, 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Πρόεδρος: Ντόντη – Μπανιώρα Ευλαμπία