ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Πρόεδρος: Βασιλική (Βάσω) Μαργαρίτη