ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 73001 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΣΕΛΙΝΟΥ

Πρόεδρος: Μιχάλης Μπικάκης