ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1, 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Πρόεδρος: Σούφλα Ουρανία