ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 85700 ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πρόεδρος: Μιχαήλ Μανωλάκης