ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΔΡΑΣ 6, 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Πρόεδρος: Σοφία Ζαλοκώστα