ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ι.ΚΟΤΣΙΚΑ 2, 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ

Πρόεδρος: Βερούχη Μαρία