ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 63077 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ

Πρόεδρος: Φωτεινή Μίζογλου