ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΚΑΠΕΡΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Πρόεδρος: Πέτρος Δοκόπουλος