ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1, 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πρόεδρος: Παρθένα Μακρίδου