ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 7Β, 66033 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Πρόεδρος: Ανδρέας Αμαραντίδης